"Any effort in the direction of yoga never goes in vain; even a little yogic practice will bear fruit… Even a little practice for a short period will give more strength, more peace, more joy and more knowledge."
-Swami Sivananda

Yoga Workshops

I workshopen ingår: asana – kroppsövningar, pranayama – andningteknik, yoga nidra, sittande meditation
och föreläsning
Du behöver inga förkunskaper för att delta.

Meditation
Lördag 15 december kl 9.30-13

Den här workshopen varvar meditation, rörelse och inspirerande korta föreläsningar.
Vi praktiserar Inre tystnad - Antar mouna, en grundläggande men också en fördjupande teknik i yoga. Genom den utvecklar vi och stärker förmågan att betrakta alla yttre och inre händelser. Vi blir medvetna om den del i oss själva som är stilla, tyst och fridfull, som inte påverkas av yttre eller inre tumult. På så sätt kan vi få de djupaste erfarenheterna av meditation.
Det är en av de effektivaste metoderna för att tackla mentala spänningar. Det är en teknik som inte tvingar sinnet till något som inte känns naturligt. Tvärtom använder den sig av sinnets naturliga tendenser. Det är ett kraftfullt verktyg med vilket vi kan bli vän med sinnet.

SWAN
8-10 februari 2019 i Stenungssund

SWAN är en meditationsprocess från Jnanayoga som hjälper oss att förstå, acceptera och utveckla vår egen natur. SWAN är en akronym för ”Strength” (styrkor), ”Weakness” (svagheter), ”Ambition” (ambition/ärelystnad) och ”Need” (behov). SWAN-tekniken går ut på att observera våra styrkor, svagheter, ambitioner och behov på ett objektivt sätt vilket leder till självkännedom och självacceptans.

SWAN kan göras som en meditationsteknik, en skriftlig övning, under en retreat och som en daglig övning. SWAN tar oss från att träna yoga till att leva yoga.

Anmälan

Kryssa i vilken eller vilka workshops du vill delta i. Vill du gå alla fem kryssar du i det första alternativet.
Anmälan senast en vecka innan.
 

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här