"The word prana assumes the quality of "livingness"
- Swami Niranjan

Yoga Retreat 28 juni-4 juli 2021
Tema: Prana & Pranayama

Prana är subtil vital energi som genomströmmar allt. Det är en kraftfull och finkänslig energi som styr allt från fysiska rörelser och processer till tankar och känslor. Det är prana som ger kroppen impulsen till att andas, som startar de elektriska impulserna som får hjärtat att slå, som får idéer att blomstra, som väcker tankar och känslor.

Tyvärr blockeras ofta prana på grund av fysisk, mental eller emotionell stress. Vi kan till exempel uppleva smärta i kroppen, tankar fastnar i ett ekorrhjul och upprepar sig, känslor blir negativa och tynger sinnet. Med hjälp av pranayama kan vi lösa upp dessa blockeringar så prana igen flödar fritt.

Pranayama vilket betyder kontroll & expansion av prana, används i yoga för att lära känna, förstå och frigöra prana. Pranayama är ett samlingsnamn för de andningstekniker som används i yoga och som också utgör en mycket viktig del i yogautövandet. Efter utövandet av pranayama, när prana börjar flöda fritt, kan meditation uppstå spontant.

Under denna kurs får du lära dig flera andningstekniker som du kan använda i vardagen för att frigöra och öka flödet av prana, energi, i kropp och sinne.

Prana Vidya är vetenskapen om prana. Vi kan hitta referenser till Prana Vidya i Upanishaderna men det är egentligen en tantrisk teknik eftersom den involverar uppväckandet av kundalinienergin.

Syftet med Prana Vidya är att medvetet kontrollera prana och genom de olika Prana Vidya-teknikerna sker en expansion, kontraktion, lokalisering av prana och visualisering av praniskt medvetande. Genom Prana Vidya kan vi öka prana i kropp och i sinne samt medvetet skicka prana till olika kroppsdelar.

Under den här kursen kommer vi att ge en introduktion, samt göra de förberedande övningarna till Prana Vidya.

Ur kursens innehåll

Vi kommer under veckan praktisera klassisk Satyananda Yoga med:

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att förstå kroppens möjligheter och behov.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra prana (energi).
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnet.
  • Prana Vidya - förberedande övningar.
  • Karmayoga - osjälviskt arbete med en meditativ attityd.
  • Kirtan & mantra – för att stilla sinnet.
  • Mouna (tystnad) i 3 dagar.
  • Medveten närvaro.

Tid för reflektion och tystnad

Du får egen tid som kan användas till promenader, bad och vila så du kan smälta och reflektera över det du varit med om under klasserna.

Vi praktiserar tystnad varje dag mellan kl 20 – 9 samt i tre hela dagar. Istället för att låta den energi som förlösts av yogaövningarna vi gör försvinna genom att prata och socialisera så får den istället med hjälp av tystnad gå djupare in i dig. Blockeringar kommer då att förlösas och den inneboende kunskapen och kontakten med vårt inre utvecklas.

Praktisk info
Plats:
Satyananda Yoga kursgård strax utanför Bollnäs.
Tider: Måndag 28 juni kl 15.00 – söndag 4 juli kl 13
Pris: 6.300:- inklusive kost & logi
Kursledare: Lena JayAtma Setterwall
Gästlärare: Swami Maitreyi Saraswati
www.swamimaitreyi.yoga

Ungefärligt Schema

6.00 – 8.00 Morgonyoga
8.30 Frukost
9.30 – 11 Föreläsning & inspiration
11-13 Karmayoga
13.00 Lunch
16.30 – 18.00 Yoga
20.00 – 21.00 Mantra/kirtan/meditation

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här