Yoga Retreat 27 juni-3 juli 2022
Hälsa & Glädje

Genom alla tider har människan sökt efter lycka och hälsa. Yoga har utvecklats i syfte att hjälpa människan med att finna balans och harmoni i kropp, sinne och själ för att leva ett lyckligt och hälsosamt liv.

I dagens samhälle med alltmer press på hög prestation, med snabbare kommunikation och sociala medier är det här mer aktuellt än någonsin. Om kroppen mår bra och är i balans så blir det lättare att fungera harmoniskt mentalt och psykologiskt. Det gäller också om vi mentalt och känslomässigt är balanserade och harmoniska så mår kroppen bättre.

Enligt yoga är glädje ett inneboende tillstånd. Det finns i var och en men är ofta skymt av olika bekymmer. En vecka på yoga retreat kan ge den avkoppling som behövs för att komma i kontakt med den inre glädjen.

I den här kursen fokuserar vi på tekniker och förhållningssätt från den klassiska yogan för att balansera och harmonisera kropp, sinne och själ. Vi kombinerar tekniker för huvud, hjärta och hand (intellekt, känslor och handlingar).

Kursen riktar sig till både till den vane utövaren och nybörjaren. Alla får tillfälle att fördjupa sin kunskap och förståelse av yoga och hur yoga kan inkorporeras i den livsstil var och en har. Vi äter god, näringsriktig och vällagad vegetarisk mat för att stärka kroppens alla funktioner.

Ur kursens innehåll

Vi praktiserar klassisk Satyananda Yoga med:

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att balansera kroppen och alla dess funktioner.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra energi (prana), så den kan användas till det som gör dig glad.
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnets natur.
  • Karmayoga, osjälviskt arbete med en meditativ attityd, för att hitta sätt att hantera vardagen på ett harmoniskt sätt.
  • Inspirerande föreläsningar för att inkorporera yoga i livsstilen.
  • Kirtan & mantra för att stilla sinnet och väcka inre glädje.
  • Mouna (tystnad) i 3 dagar för att ge utrymme för den inre stillheten och tystnaden.
  • Swadhyaya, självstudier, för ökad självkännedom och personlig utveckling.
  • Medveten närvaro genomsyrar alla moment av kursen.

Tid för reflektion och tystnad

Du får egen tid som kan användas till promenader, bad och vila så du kan smälta och reflektera över det du varit med om under klasserna.

Vi praktiserar tystnad varje dag mellan kl 20 – 9 samt i tre hela dagar. Istället för att låta den energi som förlösts av yogaövningarna vi gör försvinna genom att prata och socialisera så får den istället med hjälp av tystnad gå djupare in i dig. Blockeringar kommer då att förlösas och den inneboende kunskapen och kontakten med vårt inre utvecklas.

Praktisk info
Plats:
Satyananda Yoga kursgård strax utanför Bollnäs.
Tider: Måndag 27 juni kl 15.00 – söndag 3 juli kl 13
Pris: 6.800:- inklusive kost & logi
Kursledare: Lena JayAtma Setterwall & Swami Maitreyi Saraswati

Ungefärligt Schema

6.00 – 8.00 Morgonyoga
8.30 Frukost
9.40 – 11 Föreläsning & inspiration
11-13 Karmayoga
13.00 Lunch
16.30 – 18.00 Yoga
20.00 – 21.00 Mantra/kirtan/meditation

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här