Yoga Retreat 26 juni-2 juli 2022
Chakras och Yogapsykologi för
Hälsa, Glädje & Harmoni

På kursgården i Hälsingland

En av de stora frågorna i livet är att förstå vår personlighet – våra tankar, känslor och beteenden samt hur dessa påverkar våra relationer till andra människor och omvärlden. Hur kan vi lära oss att hantera och utveckla vårt beteende och våra interaktioner för att leva ett mer harmoniskt och glädjefullt liv?

Yogapsykologin idag försöker att förena den tusenåriga yogavetenskapen och den moderna västerländska psykologin för att förstå vår personlighet och hur vi kan utvecklas som människor. I yogavetenskapen beskrivs personligheten bland annat utifrån chakrasystemet och i västerländsk psykologi definieras personligheten som en kombination av perception, minne, tankar, känslor och beteende. I yogapsykologi kombineras de båda systemen för att skapa en fördjupad förståelse av personligheten.

Chakra betyder virvel eller hjul och är energicentra som påverkar oss fysiskt, emotionellt och mentalt. De är nära sammanbundna med nervsystemet, endokrina körtlar och vårt psyke. Rena och balanserade chakran bidrar till en frisk kropp och ett harmoniskt sinne med en väl utvecklad medvetenhet. Våra chakran växlar att vara mer eller mindre aktiva vid olika tider på dygnet, olika tider på året samt olika perioder i livet, helt beroende på deras inbördes relation och hur aktiva de är i dig vid dessa olika tidpunkter.

Under den här kursen kommer vi att kombinera teori och praktik. I de teoretiska momenten tittar vi på chakrasystemet i relation till personligheten. Med de olika teknikerna och verktygen så sätts en inre förändringsprocess igång. Verktygen ges i form av asana (fysiska övningar), pranayama (andningsteknik), yoga nidra (djupavslappning) samt meditations- och självobservationsövningar.

Du får lära känna varje chakra på ett djupare plan. Du får kunskap och vetskap om hur du påverkas av dina chakran både fysiskt och psykiskt varje dag. Genom de övningar du lär dig blir du medveten om dina chakran och dess status. Du får en inblick hur dina chakran funnits med och påverkat dig genom din uppväxt och hur de genom de erfarenheter du haft i livet nu fortsätter att påverka dig, fysiskt, mentalt och emotionellt. Med den kunskapen och erfarenheten kan du leva i större balans och harmoni i vardagen.

Ur kursens innehåll

Vi praktiserar klassisk Satyananda Yoga med:

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att balansera kroppen och alla dess funktioner.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra energi (prana), så den kan användas till det som är positivt.
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnets natur.
  • Karmayoga, osjälviskt arbete med en meditativ attityd, för att hitta sätt att hantera vardagen på ett harmoniskt sätt.
  • Inspirerande föreläsningar för att inkorporera yoga i livsstilen.
  • Kirtan & mantra för att stilla sinnet och väcka inre glädje.
  • Mouna (tystnad) i 3 dagar för att ge utrymme för den inre stillheten och tystnaden.
  • Swadhyaya, självstudier, för ökad självkännedom och personlig utveckling.
  • Medveten närvaro genomsyrar alla moment av kursen.

Tid för reflektion och tystnad

Du får egen tid som kan användas till promenader, bad och vila så du kan smälta och reflektera över det du varit med om under klasserna.

Vi praktiserar tystnad varje dag mellan kl 20 – 9 samt i tre hela dagar. Istället för att låta den energi som förlösts av yogaövningarna vi gör försvinna genom att prata och socialisera så får den istället med hjälp av tystnad gå djupare in i dig. Blockeringar kommer då att förlösas och den inneboende kunskapen och kontakten med vårt inre utvecklas.

Praktisk info
Plats:
Satyananda Yoga kursgård strax utanför Bollnäs.
Tider: Måndag 26 juni kl 15.00 – söndag 2 juli kl 13
Pris: 6.900:- inklusive kost & logi
Kursledare: Lena JayAtma & Swami Maitreyi
Boende: enkelt och bekvämt boende i två- eller fyrbäddsrum. Ett fåtal enkelrum finns att tillgå vid särskilda behov mot en extra kostnad.
Betalnings- och avbokningsinfo: En anmälningsavgift, 1.200:-, betalas när du fått mail om att du har en plats på kursen. Den är inte återbetalningsbar.
Resterande kursavgift betalas senast 9 juni. Efter 9 juni återbetalas kursavgiften endast vid inställd kurs.
Vid sjukdom
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.

Om din försäkring inte gäller så kan du, mot uppvisande av sjukintyg, få ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda hos Lavandula Yogaskola inom ett år.

Vid anmälan efter 9 juni behöver avbokning ske inom 24 timmar, efter det gäller ovanstående.

Ungefärligt Schema

6.00-8.00 Morgonyoga
8.30 Frukost
9.40-11.00 Föreläsning & inspiration
11.00-13.00 Karmayoga
13.00 Lunch
16.30-18.00 Yoga
18.30 Middag
20.00-21.00 Mantra/kirtan/meditation

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här