Yoga Retreat
Swadhyaya - "Lär känna dig själv"
24-30 juni

Swadhyaya som betyder "Lär känna dig själv" är en personlig observation för att få sinnet fridfullt i förberedelse inför meditation.
I lexikonet står det: "swadhyaya är kontinuerlig medveten uppmärksamhet på vad man gör."
Med hjälp av swadhyaya blir yoga ett sätt att leva där du upplever det glädjefyllda, positiva och vackra i livet.

Att leva yoga handlar till största del om ett förhållningssätt till livet. Vi behöver inte förändra vår livsstil även om det ofta händer i och med utövandet av de olika delarna av yoga. Det kan handla om att ändra vissa vanor för att komma i större balans i kropp och sinne. Men det handlar främst om hur vi ser på oss själva och världen omkring oss. Genom acceptans och förståelse sker förändringar spontant utan kamp.

Med olika tekniker kommer du under denna vecka att utforska dig själv. Syftet är att öka förståelsen för hur du kan leva harmoniskt och balanserat i förhållande till dig själv och omgivningen. Teknikerna är praktiska verktyg att använda i vardagen.

Ur kursens innehåll

Vi kommer under veckan praktisera klassisk Satyananda Yoga med:

 • Asana (kropprörelser & positioner) för att förstå kroppens möjligheter och behov.
 • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra prana (energi).
 • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
 • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnet.
 • Karmayoga - osjälviskt arbete med en meditativ attityd
 • Kirtan & mantra – för att stilla sinnet
 • Mouna (tystnad) i 3 dagar
 • Swadhyaya – självstudier för ökad självkännedom och personlig utveckling
 • SWAN-tekniken – en teknik för att förstå och balansera Styrkor, Svagheter, Mål och Behov
 • Pratipaksha bhavana – en teknik för att stärka det positiva
 • Medveten närvaro

Tid för reflektion och tystnad

Du får egen tid som kan användas till promenader i fin natur, bada i svalkande sjöar eller vila i den vackra trädgården så du kan smälta och reflektera över det du varit med under klasserna.

Vi praktiserar tystnad varje dag mellan kl 20 – 9 samt i tre hela dagar. Istället för att låta den energi som förlösts av yogaövningarna vi gör försvinna genom att prata och socialisera så får den istället med hjälp av tystnad gå djupare in i var och en. Blockeringar kommer då att förlösas och den inneboende kunskapen och kontakten med vårt inre utvecklas.

“The greatest lesson we have to learn is the lesson of life. And this becomes available to us when we decide to step out of our routine existence and adopt different ways of living, even if it is only for a short time. One of these ways is ashram life, where you can experience a life that is diametrically opposite to yours, where you can learn how to deal with different situations and different people, and at the same time learn how to deal with yourself.”
Swami Satyananda

Praktisk info
Tider: Måndag 24 juni kl 15.00 – söndag 30 juni kl 13 (lunch serveras 13 för den som vill)
Plats: Satyananda Yoga Kursgård, strax utanför Bollnäs, Hälsingland.
Pris: 5.200 kr inkl. kost och logi.
Kursledare: Lena JayAtma Setterwall

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Ungefärligt Schema

6.00 – 8.00 Yoga på mattan
8.30 – 9.15 Frukost
9.30 – 10.30 Swadhyaya & inspiration
10.45 – 12.45 Karmayoga
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 16.30 Fri tid
16.30 – 18.00 Yoga på mattan
18.30 – 19.15 Middag
20.00 – 21.00 Mantra och kirtan