"Sadhana is done to pacify the wavering mind"
- Swami Satyananda

Yoga - en väg till fördjupad självkännedom

Fördjupande kurs tre lördagar under hösten 2020
Vi följer den bok som Swami Maitreyi har skrivit.
"Idag vet alla vad yoga är. Många tror att yoga är de fysiska övningarna. Men yoga är mycket mer än så. Yoga är en vetenskap som bevarats i Indien under årtusenden. Syftet med yoga var att finna välbefinnande, inte bara fysisk utan även emotionell, mental och andlig. Att uppleva glädje, harmoni och se det vackra i livet. Vägen till detta går genom en process av självkännedom och insikt att vi alla är ansvariga för våra handlingar, tankar och känslor. Vi kan genom denna process lära oss att uttrycka oss själva positivt och konstruktivt."

I kursen ingår bl.a.

  • Föreläsningar & diskussioner där vi fördjupar förståelsen för hur vi kan använda yoga för utveckling i en positiv riktning.
  • Asana (kropprörelser & positioner) för att förstå kroppens möjligheter och behov.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra prana (energi).
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnet.

Du behöver inga djupa förkunskaper för att delta. Det viktiga är ett genuint intresse för att vilja utvecklas i en positiv riktning.

Datum: 3 oktober, 7 november & 5 december
Tid: kl 10-16
Pris: 2.100:- (kan delas efter överenskommelse)
Plats: Lavandula Yogaskola i Katrineholm

Anmälan

  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.