"Sadhana is done to pacify the wavering mind"
- Swami Satyananda

Swadhyaya - "Lär känna dig själv"

Fördjupningskurs under våren 2020
Syftet med kursen är att öka förståelsen för hur du kan leva harmoniskt och balanserat i förhållande till dig själv och omgivningen. Med olika tekniker kommer du under den här kursen att utforska dig själv. Teknikerna är praktiska verktyg att använda i vardagen.

Det är en kurs för dig som vill låta yoga bli ett sätt att leva. Att leva yoga handlar till största del om ett förhållningssätt till livet. Vi behöver inte förändra vår livsstil även om det ofta händer i och med utövandet av de olika delarna av yoga. Det kan handla om att ändra vissa vanor för att komma i större balans i kropp och sinne. Men det handlar främst om hur vi ser på oss själva och världen omkring oss. Genom acceptans och förståelse sker förändringar spontant utan kamp. Yoga blir ett sätt att leva där du upplever det glädjefyllda, positiva och vackra i livet

I kursen ingår bl.a.

  • Asana (kropprörelser & positioner) för att förstå kroppens möjligheter och behov.
  • Pranayama (andningstekniker) för att frigöra prana (energi).
  • Yoga nidra (liggande avslappnings- & meditationsteknik) för att lösa upp djupare blockeringar i kropp och sinne.
  • Meditation (sittande) för att lära känna och förstå sinnet.
  • SWAN-tekniken – en teknik för att förstå och balansera Styrkor, Svagheter, Mål och Behov
  • Pratipaksha bhavana – en teknik för att stärka det positiva
  • Medveten närvaro – s.k. mindfulness


Datum: lördag 25/1, 29/2, 28/3, 2/5 samt söndag 7/6
Tid: kl 10-16
Pris: 800:- per kursdag.

Anmälan

  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.