Yogakurser & klasser online - streama i tre månader

Nedanstående kurser har spelats in under 2020/2021.
Anmäl dig till den eller de kurser du vill ha tillgång till och betala samtidigt avgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Du får lösenord skickat på e-post när betalning skett. Du har sedan tillgång till kursen i tre månader.
Pris: se respektive kurs.
Lärare på alla kurser: Lena JayAtma
Klicka på länken nedan så kommer du till beskrivningen av kursen.

Satyananda Yoga för ökad hälsa, välbefinnande, medveten närvaro och andlig mognad.

I den här kursen följer vi programmen som finns i boken jag har skrivit, Satyananda Yoga. Att lära sig yogaövningar under vägledning ger en djupare förståelse för programmen och övningarna. Varje klass börjar med en kort föreläsning där du introduceras i grunderna i yoga. Sedan blir du ledd i de olika momenten som vi praktiserar i Satyananda Yoga – asanas (kroppspositioner), pranayama (andningsteknik), yoga nidra (djupavslappning) och avslutningsvis sittande meditation. Till varje klass ges förslag på vad du kan läsa i boken för att ytterligare fördjupa dig.

Boken kan köpas här.
Pris: 1080:-

Sex klasser á två timmar.
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

Mjuk/rehab

I den här kursen praktiserar vi enkla övningar som stärker kroppen, ger ökad rörlighet och som ger dig redskap till att slappna av mitt i vardagens åtaganden. Vid avslappning ökar utsöndringen av endorfinerna i kroppen, vilka är kroppens må-bra-hormoner. Endorfiner kan också lindra smärta. Stort fokus ligger på kroppskännedom samt avslappning i kropp och sinne, vilket leder till att du lär dig använda kroppen på ett positivt sätt.

För dig som inte har tidigare erfarenhet och vill börja från grunden, men även för dig som behöver ta det lite extra lugnt av olika anledningar, till exempel smärta och utbrändhet m.m. Den är också en mycket bra förberedelse för grundkursen. Du får lära dig övningar som du sedan kan praktisera i din vardag.
Inga förkunskaper krävs. Det går bra att använda stol.

Sju klasser á 1 timme och 45 minuter.
Pris: 1260:-
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

Grundkurs - tema Hjärtats rymd

I den här kursen du lära dig grunderna i meditationstekniken Hjärtats Rymd (Hridayakash Dharana). Det är en meditationsteknik där vi kan komma i kontakt med vår inre visdom samt djupa känslor av frid och stillhet vilket i sin tur ger en inre upplevelse av fullständig vila. Varje dag påverkas vi av känslor som inte fått uttrycka sig. De känslorna ligger i vårt undermedvetna som emotionella spänningar. Med den här tekniken kan dessa spänningar frigöras och vi börjar istället uppleva positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringarna.

Kropp, sinne och andning är mycket nära sammankopplade. Spänningar och blockeringar i andningen påverkar kropp och sinne på ett negativt sätt. Vi kan t.ex. uppleva mental och fysisk trötthet, känna oss nedstämda eller lida av sömnlöshet. Djup och avslappnad andning lugnar ett stressat sinne, ökar syretillförseln till cellerna samt ökar endorfinhalten i blodet. I den här kursen får du lära dig rörelser och positioner som frigör spänningar i andningsmuskulatur och andningen kan spontant bli djupare och mer avslappnad.

Du introduceras också i ett yogiskt förhållningssätt (niyama), Santosha vilket betyder förnöjsamhet. Det är ett underbart förhållningssätt att utveckla för en positiv tillvaro.

Inga förkunskaper krävs. I den här grundkursen praktiserar vi inte solhälsningen.

Åtta klasser á 1 timme och 45 minuter
Pris: 1440:-
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

Grundkurs - tema Stark & smidig rygg

I den här kursen ligger fokus på rygg och ryggrad. Du får lära dig rörelser och positioner som stärker och mjukar upp i ryggen och i ryggraden. Om du känner dig stel, brukar få ont eller ofta blir trött i ryggen så är det här kursen för dig. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta. Du successivt förbereds för de nästkommande övningarna.
Du bör inte ha allvarliga skador på ryggen när du deltar i kursen. Undrar du om kursen passar dig så hör av dig.

Inga förkunskaper krävs. I den här grundkursen praktiserar vi inte solhälsningen.

Åtta klasser á 1 timme och 45 minuter
Pris: 1440:-
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

Fortsättningskurs I – tema Solhälsningen

I den här kursen fördjupar vi utövandet av solhälsningen och du kommer att lära dig den grundligt. Vi praktiserar asanas (kroppsrörelser och positioner) som förbereder kroppen för solhälsningen och andningstekniker för att kunna praktisera solhälsningen både långsamt och i snabbare tempo. Satyananda yoga nidra och meditation ingår också i kursen. Meditationen som ingår i kursen är Trataka – att titta på en ljuslåga. Med kursen får du en separat inspelning av Kaya Sthairyam (stilla och stadig kropp) också.

Solhälsningen har en heltäckande påverkan på kropp och hälsa. Den stärker, sträcker och mjukar upp i leder, muskler och inre organ. Den stimulerar och balanserar alla system i kroppen, endokrina, cirkulations-, respirations- och matsmältningssystemen. Den är vitaliserande för både kropp och sinne. Den kan också användas som en meditation i rörelse.

Du bör ha gått minst en grundkurs för den här kursen.

Sju klasser á 1 timme och 45 minuter
Pris: 1260:-
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

Fortsättningskurs II – tema Klassisk yoga

Under den här kursen får du lära dig det klassiska programmet av asanas. Varje position har en djupgående verkan på kropp och sinne. Enligt yoga öppnar dessa positioner flödet i energibanor och energipunkter i kroppen, ökar flexibiliteten i ryggraden, stärker skelettet och stimulerar cirkulations- och immunsystemet.
Du får lära dig några av de mest klassiska andningsteknikerna vilka ger en djup mental och emotionell avslappning samt väcker energi i kropp och sinne. Vi praktiserar yoga nidra för att förbereda sinnet för den avslutande klassiska meditationstekniken Ajapa Japa.

Den här kursen riktar sig till dig som redan hållit på med yoga ett tag. Du bör ha deltagit i minst en fortsättningskurs tidigare och du kan utföra solhälsningen på egen hand. Du förbereds successivt i alla momenten så du har möjlighet att utföra positionerna utifrån dina individuella förutsättningar.

Du bör ha gått minst en fortsättningskurs för den här kursen.

Åtta klasser á 2 timmar
Pris: 1440:-
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

Fördjupningskurs - Hjärtats Rymd

I den här kursperioden får du lära dig meditationstekniken Hjärtats Rymd, en meditationsteknik där vi kan komma i kontakt med vår inre visdom samt djupa känslor av frid och stillhet vilket i sin tur ger en inre upplevelse av fullständig vila. Syftet med tekniken är att komma i kontakt med de djupt liggande undermedvetna känslorna som påverkar våra dagliga beteenden. Genom att bli medveten om dessa känslor kan vi frigöra oss från emotionella spänningar och istället uppleva positiva, konstruktiva och glädjefyllda känsloyttringarna.

Du får lära dig asanas som öppnar kroppen för en djupare andning samt förbereder dig till att gå djupare i meditation.

Du introduceras också i ett yogiskt förhållningssätt (niyama), Santosha vilket betyder förnöjsamhet. Det är ett underbart förhållningssätt att utveckla för en positiv tillvaro.

Du behöver kunna sitta i minst 30 minuter för meditation och du bör ha deltagit i minst en fortsättningskurs för att få ut så mycket som möjligt av den här kursen.

Åtta klasser á två timmar.
Pris: 1440:-
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒

20 klasser i olika längd och tema

Mjukyoga á 1 timme - 8 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner) och yoga nidra (djupavslappning).

Morgonyoga á 1 timme - 9 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner) och pranayama (andningsteknik).

Morgonyoga á 45 minuter - 7 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner) och pranayama (andningsteknik).

Temaklasser á 2 timmar - 3 klasser
Innehåll: asanas (kroppspositioner), pranayama (andningsteknik), yoga nidra (djupavslappning)  och meditation samt en kort föreläsning.
Hantera stress & högt blodtryck
Hälsosam sömn & djup andning
Smidighet


Pris: 1500:- (för en person) eller 2000:- (för hela hushållet)
Top ⇒

Anmälan

Kryssa i rutan och skicka anmälan. Betala samtidigt kursavgiften till bankgiro 654-5131 eller swish 123-1482348.
Skriv namn och vilken kurs det gäller.
Du får länk och lösenord till den mailadress du anmäler dig med när betalning skett.
  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här
Top ⇒