"Fördjupande intressant och ett sätt att bli mera människa."

Leva Yoga - fördjupningskurs helger
Anmäl ditt intresse

Denna kurs är för dig som vill fördjupa din förståelse av yoga och integrera yoga i ditt liv.
Syftet med kursen är:
• att fördjupa utforskandet av dig själv,
• att väcka och utveckla din inre potential,
• att utvecklas personligt och andligt
• att gå från att träna yoga till att leva yoga

I den här kursen utforskar du syftet med ditt yogautövande och hittar de tekniker som leder till uppnåendet av dina uppsatta mål. Varje helg har ett tema med tekniker hämtade ur Satyanandayogans rika skatt. Det ger dig möjlighet att hitta just de tekniker som gynnar dig i din strävan.
Vi träffas sju helger där varje tillfälle har ett tema. Varje helg innehåller:
• yoga där asana, pranayama, yoga nidra och meditation ingår,
• föreläsningar och diskussioner runt helgens tema
• reflektioner av de egna erfarenheterna

Balans
Syftet med yoga är att med hjälp av olika tekniker skapa balans i kropp och sinne så vi kan få tillgång till vår fulla potential.
Vi undersöker hur olika asana (kroppsövningar) påverkar oss i kropp, energi och sinne. Vi provar några av de reningstekniker som ingår i hathayoga, en av de klassiska yogagrenarna. Genom kroppen närmar vi oss yogans mål – balans och harmoni.
 

Prana & Pranayama
Prana betyder ständig rörelse och syftar på vår vitala energi. Prana är mycket nära förknippat med andningen. Pranayama är ett samlingsnamn för de andningstekniker vi använder i yogan och betyder utvidgande av eller öppnade för livskraften. Genom pranayama kan vi frigöra energi i kropp och sinne. Med regelbundet utövande kan vi också få kontroll över prana och rikta den mot våra mål.
Du lär dig olika andningstekniker och vilken påverkan de har på dig och ditt fysiska, emotionella och andliga tillstånd.
 

Frid i sinnet
Yoga Sutras är en klassisk skrift om yoga. I den står bl.a. att "yoga är stoppandet av sinnets mönster" Hur kan vi använda oss av yoga för att lära oss använda sinnet som ett verktyg istället för att låta sinnets svängningar styra oss? Sinnet är ett mycket komplext medium genom vilket vårt sanna väsen verkar. Genom att lära känna och förstå sinnet kan vi börja kontrollera och använda oss av det för de syften vi har i livet. Sinnet blir ett verktyg och inte en belastning.
Vi tittar på några begrepp inom yoga för att upptäcka de mönster vi har och hur vi kan bryta de negativa och stärka de positiva.
 

Chakra
Chakra betyder hjul eller virvel. Vår kropp har ett system av energikanaler som rör sig i specifika banor. Där flera energikanaler korsar varandra uppstår virvlar av energi, chakran. Chakran förser kroppen och kroppens organ med livskraftig energi – prana. De är också viktiga för vår personliga och andliga utveckling. Med yogaövningar kan vi aktivera och balansera energin i dessa centra och på det sättet aktivera vår inre potential. Vi utforskar våra chakran med hjälp av olika övningar.
 

Retreat
På Satyananda Yoga ashram & kursgård
Att dra sig undan vardagen och vara på retreat är en viktig del i en yogautövares liv. Under en retreat får du möjligheten att helt och hållet ägna dig åt din personliga och andliga utveckling. Vi ges möjligheten att dyka djupt in i yogans värld och umgås med andra som har samma intresse. Vi lever under enklare förhållanden än vad vi är vana vid, vi lever nära inpå varandra och får möta oss själva i andra, vi praktiserar mouna - tystnad och karma yoga – meditation i handling.
 

Mantra
Allt i hela universum vibrerar i olika frekvenser. All rörelse ger upphov till vibrationer vilka i sin tur ger upphov till toner och ljud. Vetenskapen om mantra baseras på denna kunskap. Såväl vår fysiska kropp som tankar och känslor vibrerar i olika toner. Ibland hamnar vi i obalans mentalt, emotionellt eller fysiskt. Genom att lyssna till eller sjunga ett specifikt mantra kan vi återigen skapa balans. En annan aspekt av mantra är att väcka känslor av hängivenhet och kärlek. Att sjunga mantra kan bli ett utmärkt sätt att kanalisera starka känslor på.
Vi praktiserar mantra och utforskar hur de påverkar oss.
 

Meditation
Meditation är ett tillstånd av fullständig närvaro här och nu. Många har försökt att på olika sätt förklara vad meditation är men alla har uttryckt att orden inte räcker till. Alla som försökt har också uttryckt att det är den egna erfarenheten av meditation som kan förklara vad det menas med att vara fullständigt närvarande här och nu.
Vi undersöker några tekniker ur Vijnana Bhairava Tantra - en klassisk text som berättar om 112 tekniker som använder sig av det vardagliga livet för att öka närvaron i nuet.

Praktisk info

Plats: Lavandula Yogaskolan,
Tallbacken 8, Katrineholm
Tider: Fredag: 18-20.30, Lördag: 10-16, Söndag: 10-14
Förutom retreathelgen som ges på Satyananda Yoga Kursgård utanför Bollnäs.
Mer om kursgården »
Pris: 11.500:- Kost & logi ingår på retreathelgen men inte övriga helger.

Du som går den här kursen vill på allvar föra in yoga i ditt liv. Du är beredd att följa de program som ges vid varje tillfälle där möjlighet till personligt växande finns. Dessa program är inte statiska utan anpassas efter dina behov.

Du har redan någon tidigare erfarenhet av yoga. Den behöver inte vara djup. Det viktigaste är din inställning till att vilja fördjupa dig i yoga.

Vid varje tillfälle får du ett kompendium med info om temat och program att praktisera hemma för din fördjupning.

Anmälningsinfo:
Anmälan avser alla helger och är bindande. Efter du betalt anmälningsavgiften på 2.000 kr har du ingått avtal om att betala hela kursavgiften. Vid uppvisande av sjukintyg som visar att du inte kan delta ger rätt till återbetalning av det som resterar på kursen minus anmälningsavgiften. Betalningen kan delas på flera gånger.

Begränsat antal deltagare: 15 st
Top ⇒

Anmälan

  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här