Balans och inre frid med yoga

Föreläsning 24 mars kl 16-18

Med hjälp av den klassiska yogan kan vi komma i balans på alla plan för att möta vardagens åtaganden på bästa sätt.
Mycket forskning har idag gjorts på hur meditation, yoga och medveten närvaro påverkar hjärnan och sinnet. Vi kan hitta likheter mellan dagens forskning på hjärnan och hur den fungerar och hur den tusenåriga yogakunskapen ser på sinnet och människans natur.

Pris: 150 kr inklusive fika

Anmälan