Pratyahara - gränsen mellan det yttre och det inre

Föreläsning 17 november kl 16-18

Många som försöker sig på att meditera upptäcker hur svårt det är att koncentrera sig en längre stund. Man tappar koncentrationen och börjar tänka på annat. Man kämpar och försöker trycka undan det som stör. Efter flera års övande har man uppnått en viss grad av koncentration men många, kanske de flesta, upptäcker också att man inte kommer vidare till de där djupa meditativa tillstånden man kan läsa och höra talas om. Det som är nyckeln till att nå de djupare meditativa tillstånden är att bemästra pratyahara. Utan det kommer vi aldrig vidare i meditationen.

Pris: 150 kr

Anmälan