"Everything should be done gradually"
- Swami Sivananda Saraswati

Fördjupningskurs i Mudras & Bandhas
3-10 juni 2023

”Mudras are a combination of subtle physical movements which alter mood, attitude and perception, and which deepen awareness and concentration.” - Swami Satyananda

Under en vecka kommer vi att gå på djupet och skapa en gemensam sadhana med mudras och bandhas. Hathayoga börjar oftast med asanas och pranayama och de flesta yogautövare stannar på den nivån, men vill man gå djupare går man vidare med mudras och bandhas. Mudras ger stabilitet till sinnet samt väcker energi, prana. Bandhas både väcker och låser in prana så den kan riktas mot sushumna, kanalen i ryggraden, istället för att skingras. De här förberedelserna är nödvändiga för att gå djupare med sitt yogautövande, tex med Kriyayoga och Prana Vidya.

”Prana builds up as it circulates through the neural loop created by the mudras. When a sufficient quantum of prana is created, the neuronal circuits in the brain are modified and become silent.” - Swami Niranjan

Under 6 månader utövar du din sadhana och har regelbunden kontakt med dina kurskamrater. Du får även möjlighet till ett mentorssamtal. Den 30 september kl. 10-12 träffas vi i helgrupp via zoom för att stämma av och diskutera och dela våra erfarenheter, något som i sig är väldigt värdefullt.

Ur kursens innehåll:

 • Hasta (hand mudras)  
 • Shirsha (huvud mudras) - ögon, öron, näsa, tunga, läppar
 • Kaya (kroppsmudras) - ex Vipareeta mudra, Prana mudra etc.
 • Bandha (låsmudras)- kombinerar mudras & bandhas ex. Maha Mudra, Maha bheda mudra
 • Adhara (bäckenbotten) - sublimerar sexuell energi ex. Ashwini, Vajroli, Sahajoli
 • Tattwa mudras - mudras för varje element
 • Prana mudra - mudras för de fem prana vayus
 • Terapeutiska mudras för olika obalanser

Undervisningsform:

 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Lärarledda yogaklasser
 • Gruppdiskussioner
 • Online material och en träff via zoom den 30 september kl. 10-12 samt ett mentorssamtal vid behov

Preliminära teman för kommande år:
2024: Prana & Prana Nidra
2025: Nada yoga

Praktisk info

Plats: Satyananda Yoga kursgård utanför Bollnäs
Mer om kursgården »

Datum: 3-10 juni 2023 på kursgården samt 30 september kl. 10-12 på zoom
Pris: 7.500:- inkl. kost & logi
Kursledare: Lena JayAtma, Lavandula Yogaskola
Mattias Gopala, Gävle Yogaskola
Förkunskapskrav: För dig som har deltagit i den ett-åriga yogasadhana-kursen, yogalärarutbildningen eller har gått flera fördjupningskurser på Lavandula Yogaskola eller Gävle Yogaskola.

Betalning- och avbokningsinfo:
Anmälningsavgiften 2000:- betalas efter bekräftad anmälan. Den garanterar din plats. Anmälningsavgiften återbetalas endast vid inställd kurs.
Resterande avgift betalas senast 19 maj. Du kan avboka kostnadsfritt (minus anmälningsavgiften) 14 dagar före kursstart.  Vid avbokning 13-4 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 3 dagar före kurs debiteras hela kursavgiften.
Betala inte kursavgiften innan du fått en bekräftelse på att du har en plats på kursen.
Vid sjukdom
Kolla med ditt försäkringsbolag om du har något skydd där, till exempel via hemförsäkringen. Vissa försäkringsbolag ger dig ersättning för förlorad avgift vid uppvisandet av ett läkarintyg.

Om din försäkring inte gäller så kan du, mot uppvisande av sjukintyg, få ha kursavgiften (minus anmälningsavgiften) innestående att använda hos Lavandula Yogaskola eller Gävle Yogaskola inom ett år.

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.