Fördjupningskurs för Yogalärare
Tema: Ajapa Japa
8-11 juli

Det egna praktiserandet och fördjupningen är viktigt för en yogalärare. Genom det kommer kunskapen (vidya) att naturligt förmedlas till de omkring dig.

Denna retreat riktar sig till dig som redan är utbildad Satyananda Yogalärare. Både aktiva och inaktiva lärare är välkomna.

På en kurs som denna får du möjlighet att både fördjupa dig i Satyananda Yoga och inspireras av kollegor och yogavänner runtom i landet. Teknikerna vi använder är inte nya, men vi går djupare i dem. Genom att vi själva förstår och har erfarenhet av vad teknikerna kan ge så kan vi också bättre förmedla till andra.

Swami Satyananda spred yoga i världen med hjälp av sina sannyasins under 50 år. Satyananda Yoga finns nu över hela världen. Under World Yoga Convention 2013 meddelade Swami Niranjan att det yoga nu behöver är att bevaras, stärkas och hållas samman.
I höstas (2018) samlades 700 Satyananda yogalärare från hela världen på Bihar School of Yoga i Indien för att ta emot Swami Niranjans fortsatta direktiv för Satyananda Yoga. En av de viktiga sakerna som kom fram under dessa dagar var att det är vi yogalärare behöver stärker vår egen sadhana. Vi kommer därför titta på var och ens personliga sadhana och tillsammans utveckla den.

En mycket uppskattad av både kursdeltagare och kursledare.
”En sån här vecka ger själva grundutbildningen mervärde.” - en deltagare

Ur kursens innehåll:

  • Asana, pranayama, Satyananda yoga nidra
  • Fördjupning av Ajapa Japa
  • Kirtan
  • Mouna varje dag
  • Föreläsningar, diskussioner och reflektioner – deltagarnas önskemål ligger till grund för diskussionerna
  • Karmayoga
  • Fri tid

Anmälan
Top ⇒

Praktisk info

Kursledare: Sn JayAtma & Sw Maitreyi
Tider: 8 juli kl. 17-11 juli kl. 14
Pris: 3.200:- inkl. kost och logi
Plats: Satyananda Yoga Kursgård & Ashram  (öppnas i nytt fönster)

Anmälan

  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här