Bhakti Yoga - vetenskapen om känslor

med Swami Maitreyi - 12-14 februari

Känslor är energi. Precis som vi använder samma elekricitet till att tända en lampa, spisen eller ladda mobilen så är det samma energi i hat som i kärlek. Skillnaden är hur vi använder och riktar energin. Bhaktiyoga är vetenskapen om hur vi kan rikta energin i en positiv och konstruktiv riktning och låta känslor som medkänsla, förlåtelse, glädje, förståelse och förnöjsamhet att komma till uttryck i vår personlighet.

"People do not have to be told how to develop their feelings. They only have to be taught how to direct their feelings. Only the channelling of feeling is required. Bhakti is absolutely natural for everyone. All one has to do is just change the direction of the flow. The same feeling which was running towards jealousy, anger, greed and passion has to be redirected, and then it becomes bhakti." —Swami Satyananda Saraswati

Syftet med bhaktiyoga är att skapa en brygga mellan det lägre och högre jaget och att vara i kontakt med det som är positivt i en själv. Bhaktiyoga leder till en inre psykologisk transformation som får personligheten att blomma.

Under den här kursen kommer vårt fokus vara att utveckla bhaktiyoga. Vi kommer att använda olika verktyg såsom upprepning av mantra, meditationsövningar, yogiska yamas och niyamas (förhållningssätt och uttryck) men även asana, pranayama och djupavslappning.

"Yamas and niyamas are expressions, behaviours and con­ditionings to fill the mind with positivity and inspiration. Yamas reach inside and change you from within, while niyamas are the external actions that you perform to experience the positive change internally." —Swami Niranjanananda Saraswati

Workshops
Fredag kl. 18-20 – Föreläsning om Bhakti Yoga
Lördag  kl. 10-15 – De nio stegen i Bhakti Yoga
Lördag  kl. 16-17 – Havan & kirtan
Söndag  kl. 10-15 – Yamas & niyamas i relation till Bhakti Yoga

Swami Maitreyi

Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärarutbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm. 1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att delta i en 6 månaders Sannyaskurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyas och dedikera sitt liv till yoga och sannyas. De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållit kurser och seminarier i stora delar av Sydamerika.

Praktisk info:
Plats: Lavandula Yogaskola i Katrineholm
Kursledare: Swami Maitreyi

Anmälan

  • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.