Yoga för hjärna, hjärta & hand

Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), Satyananda Yoga Nidra och sittande meditation om inte annat anges.
Prova en inspelning av klass 1 på grundkursen här.

Nästa kursperiod startar: 25-27 januari
Antal gånger: 8
Pris: 1550:-  kan delas efter överenskommelse. Vill du delta i mer än en kurs, betalar du halva priset på den andra kursen om du deltar live online.
Delta på Yogaskolan eller online via Zoom.

Inspelning 1:a klassen på grundkursen

TEMA HJÄRTATS RYMD & ANDNING
Under den här kursperioden kommer vi att lära ut meditationstekniken Hjärtats Rymd i alla kurserna. Den anpassas till den nivå av kurs som du valt.

Hjärtats Rymd (Hridayakash Dharana) är en meditationsteknik där vi kan komma i kontakt med inre visdom samt djupa känslor av frid och stillhet vilket i sin tur ger en inre upplevelse av fullständig vila. Syftet med tekniken är att komma i kontakt med de djupt liggande undermedvetna känslorna som påverkar våra dagliga beteenden. Genom att bli medveten om dessa känslor kan emotionella spänningar släppa. Vi kan då istället uppleva och uttrycka de positiva, konstruktiva och glädjefyllda känslorna.

Andningen är central för vårt välmående både fysiskt, mentalt och emotionellt. Vi blir ofta spända i bröstet när vi känner stress, oro, sorg, ilska m.m. De positioner och rörelser vi gör i kurserna den här perioden fokuserar på att lösa upp spänningar i bröstet, bröstryggen och andningsmuskulaturen. Med djup andning ökar endorfiner i blodet och vi kan lättare uppleva glädje och inre lugn. Endorfiner är också kroppens egna smärtlindring.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande meditation (yoga nidra) och sittande meditation.


Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Att tänka på

 • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
 • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
 • Undvik att dricka vatten under klassen - det är dock bra att dricka före och efter.
 • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
 • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

  Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Våra riktlinjer och åtgärder angående minskad smittspridning:
Kurserna ges på Yogaskolan och sänds samtidigt online via Zoom. 
För att delta online behöver du en dator/smartphone eller surfplatta samt internetuppkoppling. Inget annat behövs.
Varje klass spelas in och finns tillgänglig i två veckor efter kurstillfället för alla som går kursen.
Vi har reducerat antalet platser till sju (istället för 15) så utrymmet mellan yogamattorna har ökat.

Med hänsyn till alla gäller följande:
Tvätta händerna med tvål och vatten när du anländer till Yogaskolan.
Håll avstånd till varandra.
Ta med egen yogamatta eller ett tygstycke att lägga på den yogamatta som finns.
Stanna hemma om du har förkylningssymtom, även lindriga sådana. Du kan delta live via zoom.

Grundkurs

Makarasana - krokodilen Makarasana - krokodilen

Den här kursperioden slår vi ihop grundkursen och mjuk/rehab-kursen. Det blir en specialkurs där alla kan delta.

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.

Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.
 

Inga förkunskaper krävs.

Måndagar kl 18.30-20.15
Kursen startar 25 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fortsättningskurs

Surya namaskar - solhälsningen Surya namaskar - solhälsningen

Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen - kroppsövningar, andningsövningar, yoga nidra och meditation.

Solhälsningen är en central övning i fortsättningskursen och du kommer att lära dig den grundligt.

Du introduceras till olika yogiska förhållningssätt med syftet att öka förståelsen för hur du kan leva harmoniskt och balanserat i förhållande till dig själv och din omgivning. Det är praktiska verktyg att använda i vardagen.

Har du gått grundkursen och vill gå vidare är det här en bra kurs för dig.

Tisdagar kl 18.30-20.15
Kursen startar 26 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fördjupningskurs

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och praktiserar hemma regelbundet. Du har gått fortsättningskursen en eller flera gånger och känner dig bekväm med den.

Vi fördjupar meditationstekniken Hridayakash Dharana - Hjärtats rymd. Prana och andningen är nära sammankopplade och då temat för den här perioden också är andningen kommer vi att utforska länken mellan andningen och prana.

Onsdagar kl 18-20

Kursen startar 27 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Mjuk/Rehab

Yogisk andning Yogisk andning

Den här kursperioden slår vi ihop grundkursen och mjuk/rehab-kursen. Det blir en specialkurs där alla kan delta.

Pawanmuktasana - energifrigörande rörelser - är övningar som kan praktiseras av alla. De är enkla och kraftfulla. De frigör blockerad energi (prana) i leder och muskler vilket ger en känsla av lätthet i kropp och sinne. De mjukar upp och stärker kroppen. Det finns tre grupper av pawanmuktasana, en för lederna, en för matsmältningen och en lungorna. Under kursen får du lära dig övningar från alla tre grupperna.

Den här kursen är en bra förberedelse för grundkursen. Den passar också bra för dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck, KOL eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.

Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Måndagar kl 18.30-20.15
Kursen startar 25 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här