Yoga för hjärna, hjärta & hand

Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), Satyananda Yoga Nidra och sittande meditation om inte annat anges.

För kurser under april & maj 2020 se här.
Flera är online.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande meditation (yoga nidra) och sittande meditation.


Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Om du deltar i en kurs kan du i mån av plats också delta i andra kurser utan extra kostnad under samma kursperiod

Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Att tänka på

 • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
 • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
 • Undvik att dricka vatten under klassen - det är dock bra att dricka före och efter.
 • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
 • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

  Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Grundkurs

Makarasana - krokodilen Makarasana - krokodilen

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.

Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.
 

Inga förkunskaper krävs.

Tisdagar kl 18.30-20.15
Kursen startar 28 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fortsättningskurs - balans & styrka

Trikonasana II - Triangelställningen Trikonasana II - Triangelställningen

Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen - kroppsövningar, andningsövningar, yoga nidra och meditation. I den här kursen fokuserar vi i alla momenten på övningar som ger balans och styrka, såväl fysiskt som mentalt och emotionellt.

Du introduceras till olika yogiska förhållningssätt med syftet att öka förståelsen för hur du kan leva harmoniskt och balanserat i förhållande till dig själv och din omgivning. Det är praktiska verktyg att använda i vardagen.

Har du gått grundkursen och vill gå vidare är det här en bra kurs för dig.

Måndagar kl 19-20.45 - start 13 januari
Torsdagar kl 18.30-20.15 - start 16 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fördjupningskurs - Nadanusadhana
Vi praktiserar asana – kroppsövningar på ett stilla och djupt mjukgörande sätt där vi stannar i varje position i flera minuter för att lösa upp spänningar på djupa nivåer. Den meditationsteknik vi praktiserar består av flera moment som binds samman till en helhet. Syftet med Nadanusandhana är att öka vår känslighet för ljudvibrationer. Enligt yogafilosofi är ljud den första manifestationen i universum. När vi kan uppfatta de allra finaste vibrationerna av ljuden kan vi komma i kontakt med vår själ.

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och praktiserar hemma regelbundet. Du har gått fortsättningskursen en eller flera gånger och känner dig bekväm med den.

Det här är en fortsättning på kursen i november & december 2019. Om du tidigare har deltagit i flera fördjupningskurser kan det går bra att hoppa på i januari. Hör av dig om du har funderingar.

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och du praktiserar redan, eller vill komma igång med att praktisera yoga hemma.


Onsdagar kl 18-20
Kursen startar 15 januari      
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Mjuk/Rehabyoga

Yogisk andning Yogisk andning

Pawanmuktasana - energifrigörande övningar - är övningar som kan praktiseras av alla. De är enkla och kraftfulla. De frigör blockerad energi (prana) i leder och muskler vilket ger en känsla av lätthet i kropp och sinne. De mjukar upp och stärker kroppen. Det finns tre grupper av pawanmuktasana, en för lederna, en för matsmältningen och en lungorna. Under kursen får du lära dig övningar från alla tre grupperna.

Den här kursen är en bra förberedelse för grundkursen. Den passar också bra för dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck, KOL eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.

Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Måndagar kl 17-18.40
Kursen startar 13 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Hormonell balans


Genom hela livet påverkas vi av hormoner, men några perioder i livet är mer omvälvande. I tonåren när vi får vår första mens, när vi blir gravida och när vi kommer in i klimakteriet. Den här kursens innehåll riktas till tiden före och under klimakteriet. Ju tidigare vi förbereds för den omställning ett klimakterium är desto smidigare blir det att ta sig igenom de stora förändringar kropp och sinne utsätts för.

Det är vanligt att komma in i för-klimakteriet redan vid 40 års ålder. Det kan visa sig på olika sätt som t.ex. svårare att sova, humörsvängningar, svettningar på natten. Du behöver inte vänta med att delta i denna kurs tills du upplever besvär, med fördel kommer du innan dess. Yoga har visat sig vara väldigt effektivt för att balansera och reglera det endokrina systemet och hormonella flöden i kroppen.

Den mentala och emotionella inställningen till klimakteriet är en viktig del i hur vi mår därför kommer du också få lära dig tekniker för att stärka sinnet och balansera emotioner.

Inga förkunskaper krävs.
Det är inte lämpligt att delta i kursen om du har hormonell cancer. Då är mjukyogan ett bättre alternativ.


Ny kurs startar när tillräckligt många anmält intresse.
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här