Yoga för hjärna, hjärta & hand

Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), Satyananda Yoga Nidra och sittande meditation om inte annat anges.

Nästa kursperiod startar: 2-3 november
Antal gånger: 7
Pris: 1350:-  kan delas efter överenskommelse

Trataka - stadig blick - en populär meditationsteknik. I tekniken använder vi ett levande ljus som meditationsobjekt. Det är en uppskattad koncentrationsövning att göra i höst- och vintermörkret. 
Trataka kan hjälpa vid insomningssvårigheter. Praktisera den då 10-15 minuter innan du lägger dig. Det är en bra metod för att rensa tankar och problem vi samlat på oss under dagen. Många upplever att humöret påverkas positivt när de praktiserar trataka med ett levande ljus. Det blir som en mild form av ljusterapi som förutom att lyfta humöret också kan påverka dygnsrytmen positivt. Trataka påverkar tallkottkörteln och hypofysen vilket i sin tur påverkar hormonutsöndringen. Melatonin är ett hormon som produceras i tallkottkörteln och är viktigt för vår dygnsrytm och vi behöver melatonin för att somna och sova gott. När mörkret kommer såhär års är det många som inte får tillräckligt med dagsljus vilket i sin tur påverkar humöret och sömnen. Om du då praktiserar trataka regelbundet så kan det hjälpa.
Trataka ökar koncentrationsförmågan. Minnet och viljestyrkan stärks. Många rapporterar att deras syn förbättras av att praktisera trataka. Det gäller framförallt de åldersrelaterade synförsämringarna som i de allra flesta fall beror på att musklerna som reglerar skarpseendet blir slappa. Dessutom blir ögonen klara och lysande.

För prenumeration på inspelade yogaklasser se här.

Onsdag

Kurserna ges på Yogaskolan och sänds samtidigt online via Zoom för den som inte kan eller vill delta på Yogaskolan. 
För att delta online behöver du en dator/smartphone eller surfplatta samt internetuppkoppling. Inget annat behövs.
Om du missar något tillfälle får du en länk till en inspelning som finns tillgänglig i en vecka efter kurstillfället.
Vi har minskat antalet platser så utrymmet mellan yogamattorna har ökat.

Med hänsyn till alla gäller följande:
Tvätta händerna med tvål och vatten när du anländer till Yogaskolan.
Ta med egen yogamatta eller ett tygstycke att lägga på den yogamatta som finns.
Stanna hemma om du har förkylningssymtom, även lindriga sådana. Du kan delta live via zoom.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande meditation (yoga nidra) och sittande meditation.


Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Om du deltar i en kurs kan du i mån av plats också delta i andra kurser utan extra kostnad under samma kursperiod

Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Att tänka på

 • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
 • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
 • Undvik att dricka vatten under klassen - det är dock bra att dricka före och efter.
 • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
 • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

  Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Grundkurs

Makarasana - krokodilen Makarasana - krokodilen

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.

Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.
 

Inga förkunskaper krävs.

Tisdagar kl 18.30-20
Kursen startar 3 november
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fortsättningskurs - tema solhälsningen

Surya namaskar - solhälsningen Surya namaskar - solhälsningen

Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen - kroppsövningar, andningsövningar, yoga nidra och meditation. I den här kursen får du en grundlig genomgång av solhälsningen och få lära dig den ordentligt. Vi praktiserar asanas som förbereder kroppen för solhälsningen och andningstekniker för att kunna praktisera solhälsningen både långsamt och i snabbare tempo. Satyananda yoga nidra och meditation ingår också i kursen.

Solhälsningen är en underbar övning att börja dagen med då den piggar upp och mjukar upp kroppen inför dagens åtaganden. Solhälsningen har en heltäckande påverkan på kroppen och hälsotillståndet. Den stärker, sträcker och mjukar upp i leder, muskler och inre organ. Den stimulerar och balanserar alla system i kroppen, endokrina, cirkulations-, respirations- och matsmältningssystemen. Den är vitaliserande för både kropp och sinne. Den kan också användas som en meditation i rörelse.

Du introduceras till olika yogiska förhållningssätt med syftet att öka förståelsen för hur du kan leva harmoniskt och balanserat i förhållande till dig själv och din omgivning. Det är praktiska verktyg att använda i vardagen.

Har du gått grundkursen och vill gå vidare är det här en bra kurs för dig.

Måndagar kl 19-20.45
Kursen startar 2 november
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fördjupningskurs - tema tattwas

Tattwas är sanskrit för element. De element som vi, enligt yogafilosofi, är uppbyggda av är jord, vatten, eld, luft och rymd. I den här kursen förbereds du för den tantriska meditationstekniken Tattwa Shuddhi - rening av elementen. Det är en kraftfull reningsteknik som används i 1-10 dagar, 1-2 gånger per år. Den praktiseras alltså inte varje dag.
I kursen ingår tekniker som förbereder dig för den helg som kursen avslutas med då du får lära dig hela meditationstekniken. Deltagandet i helgkursen är inte obligatorisk. Du kan välja att endast delta i terminskursen. Helgkursen sker preliminärt 2-3 januari 2021 som en fantastisk start på det nya året. Fler detaljer kommer senare.

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och praktiserar hemma regelbundet. Du har gått fortsättningskursen en eller flera gånger och känner dig bekväm med den.


Onsdagar kl 18-20
Kursen startar 26 augusti - uppehåll 23/9 & 14/10
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Mjuk/Rehab

Yogisk andning Yogisk andning

Pawanmuktasana - energifrigörande övningar - är övningar som kan praktiseras av alla. De är enkla och kraftfulla. De frigör blockerad energi (prana) i leder och muskler vilket ger en känsla av lätthet i kropp och sinne. De mjukar upp och stärker kroppen. Det finns tre grupper av pawanmuktasana, en för lederna, en för matsmältningen och en lungorna. Under kursen får du lära dig övningar från alla tre grupperna.

Den här kursen är en bra förberedelse för grundkursen. Den passar också bra för dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck, KOL eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.

Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Måndagar kl 17-18.40
Kursen startar 2 november
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här