Yoga för hjärna, hjärta & hand

Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), yoga nidra och sittande meditation om inte annat anges.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande meditation (yoga nidra) och sittande meditation.


Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Om du deltar i en kurs kan du i mån av plats också delta i andra kurser utan extra kostnad under samma kursperiod

Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Att tänka på

 • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
 • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
 • Undvik att dricka vatten under klassen - det är dock bra att dricka före och efter.
 • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
 • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

  Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Grundkurs

Supta pawanmuktasana - benlås Supta pawanmuktasana - benlås

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.
Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.

Inga förkunskaper krävs.

Tisdagar kl 18.30-20.15
Kursen startar 20 augusti
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fortsättningskurs

Trikonasana II - Triangelställningen Trikonasana II - Triangelställningen

Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen - kroppsövningar, andningsövningar, yoga nidra och meditation.

I den här kursen fokuserar vi på stående yoga-asana (kroppsövningar) vilka stärker ben, rygg och skuldror samt förbättrar balans och kroppshållning. Dessutom stärker stående positioner vår självbild och självförtroende.

Har du gått grundkursen och vill gå vidare är det här en bra kurs för dig.

Måndagar kl 19-20.45
Kursen startar 19 augusti
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fördjupningskurs - Kaya Sthairyam
Stillhet och stadighet i kroppen är en förutsättning för en lyckad meditation. Med en stadig och stilla kropp blir också sinnet stadigt och stilla och koncentration blir lättare.

Under den här kursen fördjupar vi meditationstekniken Kaya Sthairyam som betyder just stadighet i kroppen. Det är en grundläggande men också fördjupande meditationsteknik. Gradvis förlängs tiden du sitter stilla upp till 30-40 minuter.

En kurs för dig som vill fördjupa din meditationsupplevelse.

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och du praktiserar redan, eller vill komma igång med att praktisera yoga hemma.


Onsdagar kl 18-20
Kursen startar 7 augusti          
Top ⇒

Anmälan

 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Mjuk/Rehabyoga

Yogisk andning Yogisk andning

Pawanmuktasana - energifrigörande övningar - är övningar som kan praktiseras av alla. De är enkla och kraftfulla. De frigör blockerad energi (prana) i leder och muskler vilket ger en känsla av lätthet i kropp och sinne. De mjukar upp och stärker kroppen. Det finns tre grupper av pawanmuktasana, en för lederna, en för matsmältningen och en lungorna. Under kursen får du lära dig övningar från alla tre grupperna.

Den här kursen är en bra förberedelse för grundkursen. Den passar också bra för dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck, KOL eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.

Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Kursen startar 19 augusti
Top ⇒

Anmälan

 • Uppehåll vecka 11
 • Kom ihåg att kryssa i att du inte är en robot annars går inte anmälan iväg.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här