Yoga för hjärna, hjärta & hand

Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), yoga nidra och sittande meditation om inte annat anges.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande meditation (yoga nidra) och sittande meditation.


Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Om du deltar i en kurs kan du i mån av plats också delta i andra kurser utan extra kostnad under samma kursperiod

Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Att tänka på

 • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
 • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
 • Undvik att dricka vatten under klassen - det är dock bra att dricka före och efter.
 • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
 • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

  Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Grundkurs

Supta pawanmuktasana - benlås Supta pawanmuktasana - benlås

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.
Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.

Inga förkunskaper krävs.

Kursen startar 14 & 16 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Uppehåll vecka 11

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fortsättningskurs

Vyaghrasana - Tigern Vyaghrasana - Tigern

Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen - kroppsövningar, andningsövningar, yoga nidra och meditation.

Har du gått grundkursen, känner dig trygg med den och vill avancera är det här en bra kurs för dig.

Kursen startar 15 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Uppehåll vecka 11

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fortsättningkurs - tema pranayama

Bhramari - humlan Bhramari - humlan

Du har gått grundkursen en eller flera gånger och kanske också fortsättningskursen. Du vill nu fördjupa ditt praktiserande av Satyanandayoga.

Pranayama är ett samlingsnamn för andningstekniker inom yoga. Ordet kan översättas på två sätt.
1) kontroll över prana (energi)
2) expansion av prana (energi)
Med pranayama lär vi oss att ha kontroll över andningen så att vi kan andas med djupa, långsamma och avslappnade andetag men också korta och kraftfulla andetag. När vi lärt oss pranayama kan vi börja kontrollera och rikta den latenta energi som frigjorts.

Pranayama är ett av de viktigaste verktygen inom yoga. Genom att praktisera pranayama blir sinnet lugnt och stilla. Spontan meditation kan infalla efter utövandet av pranayama.

I den här kursen introduceras du i olika tekniker av pranayama.

Du bör inte ha högt blodtryck för att delta i denna kurs.

Kursen startar 15 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Uppehåll vecka 11

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Fördjupningskurs - tema mudra & bandha

Mudra betyder hållningar och bandha betyder lås. Dessa delas upp i olika grupper; de som utförs med händerna, med hela kroppen, med ögonen och tungan samt i bäckenbotten. Bandha betyder lås och utförs ofta ihop med pranayama (andningstekniker) och mudra.

Mudra och bandha är hållningar och lås som samlar energi, prana, som har frigjorts genom t.ex. asana (kroppsövningar) och pranayama (andningstekniker) och reflekterar energin tillbaka till kroppen. Detta i sin tur väcker glädje och lust.

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och du praktiserar redan, eller vill komma igång med att praktisera yoga hemma.


Kursen startar 16 januari             
Top ⇒

Anmälan

 • Uppehåll vecka 11

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här

Mjuk/Rehabyoga

Yogisk andning Yogisk andning

Pawanmuktasana - energifrigörande övningar - är övningar som kan praktiseras av alla. De är enkla och kraftfulla. De frigör blockerad energi (prana) i leder och muskler vilket ger en känsla av lätthet i kropp och sinne. De mjukar upp och stärker kroppen. Det finns tre grupper av pawanmuktasana, en för lederna, en för matsmältningen och en lungorna. Under kursen får du lära dig övningar från alla tre grupperna.

Den här kursen är en bra förberedelse för grundkursen. Den passar också bra för dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck, KOL eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.

Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Kursen startar 14 januari
Top ⇒

Anmälan

 • Uppehåll vecka 11

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här
Betalnings- och avbokningsvillkor läs här