Yoga för hjärna, hjärta & hand

Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), yoga nidra och sittande meditation.

Våra kurser

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Kurserna inkluderar fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande meditation (yoga nidra) och sittande meditation.

Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser och kurser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Om du deltar i en kurs kan du i mån av plats också delta i andra kurser utan extra kostnad under samma kursperiod

Att tänka på

  • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
  • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till klassen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
  • Undvik att dricka vatten under klassen - det är dock bra att dricka före och efter.
  • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
  • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

    Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Grundkurs

Supta pawanmuktasana - benlås Supta pawanmuktasana - benlås

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.
Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.

Inga förkunskaper krävs.

Kursen startar 5 november
Top ⇒

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Fortsättningskurs I - tema Prana

Vyaghrasana - Tigern Vyaghrasana - Tigern

Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen - kroppsövningar, andningsövningar, yoga nidra och meditation. Har du gått grundkursen, känner dig trygg med den och vill avancera är det här en bra kurs för dig.
Under denna kurs undersöker vi hur prana, energin, påverkas av de olika övningarna vi gör och hur vi kan använda yoga för att lära oss att frigöra energi i kropp och sinne.

Kursen startar 5 november
Top ⇒

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Fortsättningkurs II - tema Asana

Bhujangasana - kobran Bhujangasana - kobran

Du har gått fortsättningskursen en eller flera gånger och vill fördjupa ditt praktiserande av Satyanandayoga. Du känner dig trygg med och kan praktisera solhälsningen - surya namaskar på egen hand.
Det som definierar en asana är att den är bekväm och stadig. När den är det kan vi fördjupa vår förståelse om kroppen och sinnet. Den här kursen fokuserar på att fördjupa utövandet av asana - yogarörelser och positioner. Vi kommer att metodiskt och varsamt utforska hur vi kan få vårt utövande att närma oss yogans mål med asana.
Du har gått fortsättning I och känner dig bekväm med den
Kursen startar 6 november
Top ⇒

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Fördjupningskurs - tema SWAN

SWAN är en meditationsprocess från Jnanayoga som hjälper oss att förstå, acceptera och utveckla vår egen natur. SWAN är en akronym för ”Strength” (styrkor), ”Weakness” (svagheter), ”Ambition” (ambition/ärelystnad) och ”Need” (behov). SWAN-tekniken går ut på att observera våra styrkor, svagheter, ambitioner och behov på ett objektivt sätt vilket leder till självkännedom och självacceptans. Denna kurs innehåller korta föreläsningar.

För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och du praktiserar redan, eller vill komma igång med att praktisera yoga hemma.


Kursen startar 7 november                 
Top ⇒

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Mjuk/Rehabyoga - tema andning

Yogisk andning Yogisk andning

Jämn, långsam och rytmisk andning skapar ett lugnt sinne så emotionell och mental avslappning kan ske. Djup andning ökar endorfinhalten i kroppen, vilket i sin tur leder till att vi lättare kan hantera smärta. Endorfiner är också en del i mekanismen för att avlägsna rädsla och ångest.
Under denna kurs fokuserar vi på övningar för att öka förmågan att andas jämnt, långsamt och rytmiskt.
Den här kursen passar bra för dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck, KOL eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.
Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Kursen startar 5 november
Top ⇒

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här

Yoga för pensionärer

Skandha chakra - armcirklar Skandha chakra - armcirklar

I Satyanandayoga finns en serie övningar som kallas för pawanmuktasana (energifrigörande övningar). De är mycket enkla och kan praktiseras av alla. De är mjukgörande och välgörande för hela kroppen. Under kursen praktiserar vi dessa övningar tillsammans med andra övningar som stärker kroppen, ger ökad rörlighet och som ger dig redskap för att slappna av mitt i vardagens åtaganden. Vid avslappning ökar endorfinerna i kroppen, vilka är kroppens må-bra-hormoner. Endorfiner kan också lindra smärta.

Stort fokus ligger på kroppskännedom samt avslappning i kropp och sinne, vilket leder till att du lär dig använda kroppen på ett positivt sätt. Övningarna stärker och mjukar upp kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.

Den här kursen är för dig över 65 år.

Kursen startar 7 november
Top ⇒

Anmälan

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs här