Yogakurser

I alla kurser ingår asana (kroppsövningar), pranayama (andningsteknik), yoga nidra (djupavslappning) och sittande meditation.

Våra kurser i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Varje klass är uppdelad i fem moment - yogateori, kroppspositioner (asana), andningstekniker (pranayama) liggande djupavslappning (yoga nidra) och sittande meditation.

Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom i tidigare klasser. Klasserna är väl genomtänkta i förväg. Läraren kombinerar denna struktur med sin intuition och känsla för gruppen och dess behov. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång.

Att tänka på

  • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet
  • Det bör gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till lektionen. Något lättare ex frukt går bra att äta timmen innan
  • Undvik att dricka vatten under lektionen - det går dock bra att dricka före och efter.
  • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in i kurslokalen
  • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.

    Ovanstående är till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din yogakurs.

Grundkurs

Du lär dig grunderna i Satyanandayoga och kan sedan praktisera yoga hemma. Vi börjar med mjuka, enkla övningar för att stärka kropp och sinne för att längre fram i kursen kunna övergå till mer krävande övningar. Övningarna vi praktiserar stärker kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.
Har du inte praktiserat yoga tidigare, eller om det är länge sedan du gick en kurs och behöver repetera är det här en bra kurs att starta med. Det är en kurs du med fördel kan delta i flera gånger. Eftersom det är en grundkurs är den viktig och ger en trygg bas att stå på om man sedan vill avancera.

Inga förkunskaper krävs.

Måndag kl 19.00-20.45 Ny kurs startar 19 mars
Tisdag kl 17.00-18.45 Ny kurs startar 20 mars
Anmälan »                             
Top ⇒

Vyaghrasana - Tigern Vyaghrasana - Tigern

Fortsättningskurs I
Vi bygger vidare på alla moment du lärt dig i grundkursen, kroppsövningar, andningsövningar, djupavslappning och meditation. Har du gått grundkursen, känner dig trygg med den och vill avancera är det här en bra kurs för dig.
Vi tittar på olika inre förhållningssätt som kan praktiseras och användas i en yogisk livsstil för att stärka sinnet och harmonisera relationerna med omgivningen.

Torsdag kl 18.30-20.15 Ny kurs startar 22 mars
Anmälan »
Top ⇒

Chin mudra Chin mudra

Fortsättningkurs II - Mudra & Bandha

Du har gått fortsättningskursen en eller flera gånger och vill fördjupa alla moment vi praktiserar i Satyanandayoga. Du känner dig trygg med och kan praktisera solhälsningen - surya namaskar på egen hand.
Ordet mudra betyder "det som frambringar glädje" och är hållningar som vi utför med hela eller delar av kroppen. Bandha är lås som vi utför med kroppen. Mudra och bandha samlar energi, prana, som frigjorts genom t.ex. asana (kroppsövningar) och pranayama (andningstekniker) och reflekterar energin tillbaka till kroppen. Det i sin tur väcker glädje och lust.
I den här kursen får du lära dig olika mudra och bandha som används ihop med andningstekniker eller för sig. I kursen praktiserar vi också kroppspositioner, andningsteknik, yoga nidra och meditation.
Du bör inte ha allvarliga problem eller skador i rygg & nacke eller lida av högt blodtryck då vi kommer att praktisera lite mer belastande asana i denna kurs.

Tisdag kl 19-20.45 Ny kurs startar 20 mars
Anmälan »                                          
Top ⇒

Fördjupningskurs - Ajapa Dharana
För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och du praktiserar redan, eller vill komma igång med att praktisera yoga hemma.

Ajapa Dharana är en klassisk meditationsteknik i Satyananda Yoga. Japa betyder att upprepa ett mantra Ajapa betyder när upprepandet blir helt spontant. I Japa gör vi en ansträngning och mantrat kommer från munnen. I Ajapa kommer mantrat spontant från andningen och hjärtat. Dharana betyder enkelriktad avslappnad koncentration
Under denna kurs får du lära känna olika energipassager i kroppen och i dem leda din medvetenhet, andning, prana och mantra.
För att delta i denna kurs bör du ha praktiserat yoga i minst två år och du praktiserar yoga hemma. Du har gått fortsättning II.


Onsdag kl 18-20 Pågående kurs
Anmälan »                     
Top ⇒

Mjuk/Rehabyoga

I Satyanandayoga finns en serie övningar som kallas för pawanmuktasana (frigörande övningar). De är mycket enkla och kan praktiseras av alla, också vid sängliggande tillstånd. De är mjukgörande och välgörande för hela kroppen. Under kursen praktiserar vi dessa övningar tillsammans med andra mjuka övningar som stärker kroppen, ger ökad rörlighet och som ger dig redskap för att slappna av mitt i vardagens åtaganden. Vid avslappning ökar endorfinerna i kroppen, vilka är kroppens må-bra-hormoner. Endorfiner kan också lindra smärta.

Stort fokus ligger på kroppskännedom samt avslappning i kropp och sinne, vilket leder till att du lär dig använda kroppen på ett positivt sätt. Övningarna stärker och mjukar upp kropp och sinne samt leder till inre lugn och ro.

Den här kursen riktar sig bl.a. till dig som har fysiska obalanser som t.ex. fibromyalgi, reumatism, MS, högt blodtryck eller andra stressrelaterade obalanser. Om du blivit utbränd, lider av utmattning, känner dig allmänt stel eller behöver återhämta och stärka dig efter en längre tids sjukskrivning passar den här kursen bra. Den passar också bra för dig som börjar känna av begränsningar i kroppen p.g.a. ålder.

Inga förkunskaper krävs.  Om det är svårt att sitta på golvet går det bra att använda sig av en stol.

Måndag kl 17-18.30 (ingen sittande meditation) Ny kurs startar 19 mars
Anmälan »                                          
Top ⇒