Viktig information

Betalning- och avbokningsvillkor

  • En anmälningsavgift betalas efter kallelsen skickats. Den återbetalas endast vid inställd kurs.
  • Resterande kursavgift betalas senast 7 dagar innan kursstart. Kursavgiften kan delas efter överenskommelse med mig.
  • Utebliven betalning gäller INTE som avbokning.
  • Eventuell avbokning ska göras på e-post eller telefon.
  • Du kan avboka kostnadsfritt (minus anmälningsavgiften) 14 dagar före kursstart. Vid avbokning 4-13 dagar före kursstart betalar du en administrationsavgift, vilken är densamma som anmälningsavgiften. Vid avbokning 1-3 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 24 timmar före kurs debiteras hela kursavgiften.
  • Vid anmälan senare än 14 dagar före kursstart behöver avbokning ske inom 24 timmar för att bli kostnadsfri. I övrigt gäller ovanstående.
  • Om du är på väntelista och får en plats gäller betalningsvillkoren ovan när du tackat ja till kursen.
Vid retreat och längre kurser kan vi ha andra villkor som du kan läsa om vid aktuell retreat eller kurs.


Observera att kursavgiften återbetalas normalt inte efter kursens början.

För mer info om hur vi behandlar dina uppgifter läs vår policy