Yoga Sutras Yama & Niyama

I Satyananda Yoga praktiserar vi yama - inre förhållningssätt och niyama - personliga discipliner som ett komplement till yogan vi utför på yogamattan. Yoga handlar om så mycket mer än bara kroppsövningar (asana) och avslappning. Yoga kan bli ett sätt att leva som genomsyrar hela livet. För att leva yoga är det inte nödvändigt att göra stora förändringar i sättet att leva. Men för att leva i harmoni med omgivningen och med oss själva behöver vi lära känna och förstå hur sinnet fungerar. Vi behöver bli vän med sinnet. Det är här yama och niyama kommer in.

Yama och niyama är två delar av rajayoga. Rajayoga består av åtta delar och kallas därför också för ashtangayoga. Ashta betyder åtta och anga betyder gren eller steg. Rajayoga är en klassisk gren av yoga ur vilken Satyananda Yoga plockat flera effektiva tekniker.
Rajayogans åtta delar är:
Yama - inre förhållningssätt
Niyama - personliga discipliner
Asana - fysiska positioner
Pranayama - andningstekniker
Pratyahara - vända uppmärksamheten inåt genom att dra sinnena ifrån yttre stimuli
Dharana - koncentration, enkelriktad uppmärksamhet
Dhyana - spontant tillstånd av djup koncentration som övergår i meditation
Samadhi - självförverkligande

De första fyra stegen används för att stilla det utåtriktade sinnet. De nästkommande fyra stegen är metoder för mental träning för att ge sinnet en riktning och utveckla obundenhet (vairagya).

Yama betyder att ändra, att hålla och är inre förhållningssätt att praktisera för att stärka den inre harmonin vilket i sin tur leder till större harmoni med omgivningen. De ändrar sinnets beteende genom att ändra negativa mönster till positiva mönster. Det finns fem yamas;
Ahimsa - icke våld/aggression
Satya - sanningsenlighet
Asteya - ärlighet
Aparigraha - icke girighet
Brahmacharya - identifiera sig med sitt inre själv

Niyama är personliga discipliner. Dessa discipliner stärker viljan och sinnet vilket i sin tur leder oss mot självförverkligande. De förbereder oss för meditation genom att stilla sinnet och de förändrar vårt förhållningssätt gentemot livet. Det finns fem niyamas;
Shaucha - renlighet
Santosha - förnöjsamhet
Tapah - återhållsamhet, enkelhet
Swadhyaya - självstudier, självkännedom
Ishwara pranidhana - tillit och överlämnande till den inre visdomen och livets visdom

På Lavandula Yogaskola lärs yama och niyama ut under fortsättningskursen. Det har blivit väldigt populärt. Välj en yama eller niyama att praktisera under en vecka och byt sedan. De här kan vi praktisera hela livet. För varje gång kommer du lite djupare i din förståelse av dig själv och din omgivning. Låt inte på något sätt övningen bli dogmatisk. Det är inte regler du sätter upp, du håller kanske inte med om allt - och det är bra. Var öppen - du kan hitta guldkorn.

Du kan läsa mer i boken Satyananda Yoga som kan köpas på flera Satyananda Yoga center i landet och här

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Kristina Kjellberg » Stadig och stilla:  ”Ska man ställa någon klocka eller hur gör man med tiden när man ska göra det sjä..”

  • Kerstin » Medveten närvaro:  ”Första juni, vilken fantastisk sommar vi har. Att börja morgonen med att sitta u..”

  • Whera Nyvell » Medveten andning:  ”Ack, så bra att bli påmind om den medvetna andningen som ett fantastiskt redskap..”

  • Gunnar » Medveten närvaro:  ”Fint skrivet och en bra beskrivning på det första steget. Tack för du delar me..”

  • Kerstin » Tigern - Vyaghrasana:  ”Vi som yogat i Rejmyre i kväll har bland många andra stärkande asanas praktisera..”

Bloggarkiv