Medveten andning

Ett av de allra bästa sätten att komma till ro och bli närvarande i ögonblicket är att bli medveten om andningen. Den stora fördelen med andningen är att den alltid finns där vi befinner oss. Det är alltså ett perfekt redskap. Det första steget i all andningsteknik inom yoga är att bli medveten om andningen.

Andningen är för det mesta en omedveten process. Men vi kan också ta medveten kontroll över andningen. Vi kan medvetet andas lugnare, intensivare, fortare, långsammare, djupare, grundare o.s.v. Det gör andningen speciell. Till skillnad mot t.ex. hjärtat och matsmältningen som är processer vi inte kan styra över.

När vi blir medvetna om andningen så aktiveras den främre hjärnbarken, en mer utvecklad del av hjärnan som har förmåga att överblicka och medvetandegöra. När vi är omedvetna om andningen aktiveras istället den primitivare delen av hjärnan, den s.k. reptilhjärnan eller hjärnstammen, den del som också styr starka känslor som ångest, rädsla, ilska etc. Genom att vara medveten om andningen kan vi hålla ett visst avstånd när dessa känslor blir överväldigande och vi kan se situationen i ett klarare perspektiv och välja hur vi ska agera. Finns det fog att vara jätterädd så jag bör springa min väg eller gömma mig? Ska jag agera ut min ilska?

För att kunna använda oss av andningen som ett verktyg för att bli lugna och kunna se klart på känslomässigt laddade situationer behöver vi träna andningsmedvetenhet när vi är lugna och avslappnade. Prova att ge dig själv 5 minuter varje dag under en vecka där du ligger eller sitter ner med slutna ögon och bara betraktar din andning. Du behöver inte ändra andningen, inte andas på något speciellt sätt, utan bara iaktta andningen precis som den är just då. Hur påverkar det dig att iaktta din andning? Och om du gör det varje dag en hel vecka, hur har det då påverkat dig?

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Kristina Kjellberg » Stadig och stilla:  ”Ska man ställa någon klocka eller hur gör man med tiden när man ska göra det sjä..”

  • Kerstin » Medveten närvaro:  ”Första juni, vilken fantastisk sommar vi har. Att börja morgonen med att sitta u..”

  • Whera Nyvell » Medveten andning:  ”Ack, så bra att bli påmind om den medvetna andningen som ett fantastiskt redskap..”

  • Gunnar » Medveten närvaro:  ”Fint skrivet och en bra beskrivning på det första steget. Tack för du delar me..”

  • Kerstin » Tigern - Vyaghrasana:  ”Vi som yogat i Rejmyre i kväll har bland många andra stärkande asanas praktisera..”

Bloggarkiv