Prova Yoga Mjuk

Prova Grundkursen

Ladda ner och öva hemma

För utförligare beskrivningar av övningar se boken Satyananda Yoga - för hälsa, välbefinnande, medveten närvaro och andlig mognad »
Det är alltid bäst att lära sig en ny övning av en utbildad yogalärare.

PRANAYAMA - andningstekniker

Ladda ner eller lyssna direkt

YOGA NIDRA - djupavslappning

Ladda ner eller lyssna direkt

MEDITATION

Ladda ner eller lyssna direkt

LEVA YOGA