Yoga för att väcka och utveckla
din inre potential

YOGA   &  MEDITATION   

Lavandula Yogaskola erbjuder kurser & retreater i Yoga & Meditation, enligt Satyananda traditionen - en klassisk form av yoga som inkluderar träning av kropp och sinne samt utvecklandet av en harmonisk livsstil.
Vårt syfte är att sprida kunskaper och insikter som leder till hälsa, välbefinnande och glädje i livet.
Alla kan praktisera yoga, vi har kurser på olika nivåer.

Swadhyaya är en personlig observation för att få sinnet fridfullt i förberedelse inför meditation och betyder "lär känna dig själv".
Swadhyaya är kontinuerlig medveten uppmärksamhet på vad man gör. Med hjälp av swadhyaya blir yoga ett sätt att leva.

Att leva yoga handlar till största del om ett förhållningssätt till livet. Vi behöver inte förändra vår livsstil även om det ofta händer i och med utövandet av de olika delarna av yoga. Det kan handla om att ändra vissa vanor för att komma i större balans i kropp och sinne. Men det handlar främst om hur vi ser på oss själv och världen omkring oss. Genom acceptans och förståelse sker förändringar spontant utan kamp.
Läs mer & anmälan

2-4 augusti i Katrineholm (Lavandula Yogaskola)
Syftet med denna workshop är att titta på de yogaövningar, koncept och verktyg som kan hjälpa oss att leva yoga i varje stund, att uppleva det glädjefyllda, positiva och vackra i livet och att hitta sätt att uttrycka vår inre glädje och kreativitet.
Läs mer & anmälan

Yogafest med kirtan, musik, trevlig samvaro och god mat.
Läs mer & anmälan
Måndag kl 17-18.45 - Mjuk/rehabyoga
Måndag kl 19-20.45 - Fortsättningskurs
Tisdag kl 18.30-20.15 - Grundkurs
Onsdag kl 18-20 - Fördjupningskurs
7 veckor, pris: 1190 kr
Läs mer & anmälan

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till nyhetsbrevet godkänner du också att vi får använda dina uppgifter enligt vår policy.

Kalendarium